СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е  1 – ви срок

 

В  СИЛА ОТ 16.09.2019г

I А   клас

I А   клас

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

Български език и литература 

Математика

2

Български език и литература 

 Околен свят

3

 Самоподготовка

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Физическо възпитание и спорт

 Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

7

 

 

Вторник

1

Математика

 Български език и литература 

2

Физическо възпитание и спорт

Час на класа

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Спортни дейности

Организиран отдих и физическа активност

6

 

Организиран отдих и физическа активност

 

Сряда

1

Български език и литература 

Математика

2

Български език и литература 

Изобразително изкуство

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Технологии и предприемачество

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

7

 

 

Четвъртък

1

Математика

Български език и литература 

2

Самоподготовка

Български език и литература 

3

Музика

Самоподготовка

4

Изобразително изкуство

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Петък

1

Хореография  - ИУЧ

Математика - ИУЧ

2

Български език и литература  - ИУЧ

Музика

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

6

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №13 от 13.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е

 

В  СИЛА ОТ 16.09.2019 г

I Б   клас 

I Б   клас 

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

Български език и литература 

Математика

2

Български език и литература 

Околен свят

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Физическо възпитание и спорт

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Вторник

1

Математика

 Български език и литература 

2

Самоподготовка

Час на класа

3

Физическо възпитание и спорт

Самоподготовка

4

Изобразително изкуство

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Сряда

1

Български език и литература

Математика

2

Български език и литература

Изобразително изкуство

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Технологии и предприемачество

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

   

 

   

Четвъртък

1

 Математика

Български език и литература 

2

Самоподготовка

Български език и литература 

3

Музика

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

 Занимания по интереси

5

Спортни дейности

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Петък

1

Български език и литература  - ИУЧ

Математика - ИУЧ

2

Хореография - ИУЧ

Музика

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

6

 

 

 

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №13 от 13.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е

В  СИЛА ОТ 16.09.2019 г

IІ A   клас 

IІ A   клас 

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

 Български език и литература 

Математика

2

Български език и литература 

Музика

3

Околен свят

Самоподготовка

4

Самоподготовка

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Вторник

1

Математика

 Час на класа

2

Самоподготовка

Български език и литература  - ИУЧ

3

Английски език

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Физическо възпитание и спорт

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Сряда

1

Български език и литература

Математика

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

 Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Спортни дейности

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

   

Четвъртък

1

Математика

Технологии и предприемачество

2

Самоподготовка

Български език и литература

3

Музика

Самоподготовка

4

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

Хореография - ИУЧ

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Петък

1

Български език и литература 

 Математика - ИУЧ

2

Български език и литература 

Изобразително изкуство

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Английски език

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №13 от 13.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е

 

В  СИЛА ОТ 16.09.2019 г

IIІ A   клас 

IIІ A   клас 

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

Български език и литература 

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

Самоподготовка

3

Самоподготовка

Музика

4

Английски език

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

 Час на класа

2

Математика

Човекът и обществото

3

Самоподготовка

Български език и литература 

4

Английски език

Самоподготовка

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

Сряда

1

Български език и литература

Компютърно моделиране

2

Български език и литература

Математика

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

 Английски език

Технологии и предприемачество

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

   

 

   

Четвъртък

1

Математика

Български език и литература 

2

Човекът и природата

Човекът и обществото

3

Самоподготовка

Самоподготовка

4

Физическо възпитание и спорт - ИУЧ

Български език и литература  - ИУЧ

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

Петък

1

Български език и литература 

Математика - ИУЧ

2

Български език и литература 

Самоподготовка

3

Самоподготовка

Изобразително изкуство

4

Занимания по интереси

Изобразително изкуство

5

Спортни дейности

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №13 от 13.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е

 

В  СИЛА ОТ 27.09.2019 г

IIІ б  клас 

IIІ б   клас 

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

Български език и литература 

Математика

2

Български език и литература 

Изобразително изкуство

3

Самоподготовка

Изобразително изкуство

4

Занимания по интереси

Самоподготовка

5

Компютърно моделиране

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература 

2

Английски език

Човекът и обществото

3

Математика

Самоподготовка   

4

Самоподготовка

Час на класа

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

Сряда

1

Човекът и обществото

Математика

2

Английски език

Самоподготовка

3

Български език и литература

Технологии и предприемачество

4

 Самоподготовка

Физическо възпитание и спорт

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

   

 

   

Четвъртък

1

Математика

Български език и литература 

2

Човекът и природата

Самоподготовка

3

Самоподготовка

Музика

4

Физическо възпитание и спорт - ИУЧ

Български език и литература  - ИУЧ

5

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

Организиран отдих и физическа активност

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

Петък

1

Английски език 

Спортни дейности

2

Български език и литература 

Математика - ИУЧ

3

Български език и литература

Самоподготовка

4

Самоподготовка

Занимания по интереси

5

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност

6

Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №2 от 25.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БОТЕВГРАД

 

С Е Д М И Ч Н О     Р А З П И С А Н И Е

 

В  СИЛА ОТ 16.09.2019 г

ІV A   клас 

ІV Б   клас 

учебни предмети

учебни предмети

понеделник

1

 Човекът и природата

Компютърно моделиране

2

Компютърно моделиране

Английски език

3

Английски език

Физическо възпитание  и спорт

 

4

Български език и литература -  ИУЧ

Български  език и литература -  ИУЧ

5

Математика - ИУЧ

Математика  - ИУЧ

6

Спортни дейности

 

 

 

 

Вторник

1

Български  език и литература

 Български  език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

4

Музика

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Човекът и природата

6

Час на класа

Час на класа

 

 

 

Сряда

1

Човекът и природата

Български език и литература

2

Български  език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Английски език

4

 Математика

Математика

5

Музика

Музика

6

Физическо възпитание  и спорт

Спортни дейности

 

 

   

Четвъртък

1

Български език и литература

Български  език и литература

2

Математика

Математика

3

Човекът  и обществото

Човекът и природата

4

Технологии и предприемачество

Музика

5

Физическо  възпитание и спорт

Технологии  и предприемачество

6

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

Петък

1

Български  език и литература

Български език и литература

2

Български  език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

4

Изобразително  изкусво

Човекът  и обществото

5

Английски език

Изобразително изкуство

6

Физическо  възпитание и спорт

Английски език

 

 

 

 

Прието на заседание на ПС с Протокол №13 от 13.09.2019 г   

                                                                                                              

                                                                                                       Евгения  Иванова

                                                                                      ДИРЕКТОР

 

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search