Новини

Електронен вестник на ОУ "Васил Левски"

НВО за учебна 2022/2023 година

Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2022/2023 г.

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2022/2023 г.

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 час

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година 

 

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search