Заповеди и инструктажи за провеждане на НВО 2021 (ДОПЪЛНЕНА)

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2020/2021 година