Заповеди и инструктажи за провеждане на НВО 2021

 График                 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от
националното външно оценяване (НВО) в IV и VII клас през учебната 2020/2021 учебна
година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в
неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. съгласно Наредба No 10/01.09.2016

г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
/в изпълнение на заповед No РД 09-2121/28.08.2020 г на министъра на образованието и науката/

                                                                           

 

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2020/2021 година
Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност
2. Инструктаж за ученика
3. Инструктаж за квестора
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Някои източници:
https://156ou.bg/wp-content/uploads/2021/02/nvo-vii-klas.pdf
 
 20.05.2021-ПРОМЯНА НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА НВО-4КЛАС!
 Вижте тук:
 
Инструктаж за ученик
 
Инструктаж за  квестори
 
Инструктаж  за диктовка
 
Attachments:
Download this file (7-instr -diktovka-new.pdf)7-instr -diktovka-new.pdf[ ]107 kB2021-05-20 09:30
Download this file (Инструктаж-квестор 4клас.pdf)Инструктаж-квестор 4клас.pdf[ ]294 kB2021-05-20 09:31
Download this file (Инструктаж-квестор.pdf)Инструктаж-квестор.pdf[ ]294 kB2021-05-19 09:08
Download this file (Инструктаж-ученик 4клас.pdf)Инструктаж-ученик 4клас.pdf[ ]107 kB2021-05-20 09:32
Download this file (Инструктаж-ученик.pdf)Инструктаж-ученик.pdf[ ]107 kB2021-05-19 09:09