ДФЗ публикува отговори на въпросите, свързани с еднократната доставка по училищните схеми

На сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани отговори на въпросите, които вълнуват одобрените заявители и директорите на учебни заведения, свързани с еднократната доставка по двете европейски схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в условията на извънредно положение в страната заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

  С постановление на Министерски съвет и в отговор на препоръките на ЕК към страните – членки за взимане на гъвкави решения относно администрирането на двете европейски схеми на национално ниво, се даде възможност децата и учениците да получат еднократно полагащите им се доставки за периода 13 март - 13 май 2020 г.

  Припомняме, че децата от детските градини и учениците до 4 клас ще получат еднократно пакети с плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка на продуктите. Доставките до учебните заведения се извършват както и преди обявяването на извънредно положение - от одобрените заявители.

  Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните завадения. Те имат за цел да възпитат трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци и качествени млечни продукти, родно производство.

 

              24 април 2020 г.                        Пресцентър ДФЗ-РА

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-БОТЕВГРАД

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА СЕМЕЙСВАТА  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- БОТЕВГРАД

 

На 28 април 2020г. /вторник/ в училището ще бъдат доставени  и раздадени продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се полагат на учениците за времето в което не са посещавали  училище.

Продуктите ще бъдат доставени разпределени в индивидуални  пакети за всеки ученик.

Пакетите ще бъдат раздавани на 28 април 2020г. /вторник/ в двора на училището  при следния ред:

  • Начало на раздаването - 30ч.;
  • Раздаването ще продължи до 15.30ч.
  • Раздаването е по класове;
  • За получаване на пакет на един ученик ще бъде допускан в двора на училището един възрастен;
  • Ще бъдат допускани само възрастни с предпазни маски при спазване всички изисквания за ограничаване на контактите;
  • След идването в района на училището следвайте указанията на определените за това служители на училището.
  • Препоръчително е да носите химикалка за подпис при получаване на пакета.

 

  • НЕ ВОДЕТЕ УЧЕНИЦИТЕ!
  • Не идвайте на групи!

 

От Ръководството на училището