МОН с препоръки за онлайн обучението на децата

Заради обявеното извънредно положение във връзка с коронавируса и затварянето на училищата до 29-ти март, с за първи път стартира изцяло дистанционно обучение. От образователното министерство се обърнаха с няколко препоръки и съвети към родителите, за да може онлайн уроците да бъдат пълноценни.Поне 90% от школата се включиха в дистанционно обучение. Всяко училище има свободата да избера начина, по който това да случи, спрямо възможностите, с които разполага. Това може да стане чрез различни електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, които част от училищата вече използват (школо.бг, уча. се, Office 365, g suite) или онлайн обучение в реално време с помощта на различни видео уроци и електронна комуникация. МОН са създали и 865 000 профили на всички ученици и училите в Microsft Teams, които ще разпратят до учители и ученици в помощ на стартиращото онлайн обучение.

Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Две от най-големите издателства обвиха, че представят електронните варианти на своите помагала за ученици от 1-ви до 10-ти клас напълно безплатно. Електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и също сред вариантите, чрез които учениците да получават насоки за своята самоподготовка и упражнения в домашни условия. Първоначално дистанционното обучение ще е насочено за затвърждаване на учебния материал, а следващата седмица може да се провеждат и онлайн уроци.

Препоръки:

    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
    Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Съвети:

    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
    Насърчавайте детето да бъде активно.
    Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
    Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
    Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
    Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Прочети още на:
 https://www.dnes.bg/obrazovanie/2020/03/18/mon-s-preporyki-za-onlain-obuchenieto-na-decata.442602