В ОУ „Васил Левски” е осигурено допълнително обучение на учениците по български език и литература

С изключение на първокласниците всички останали ученици от ОУ „Васил Левски” - Ботевград са обхванати в допълнителни занимания по български език и литература. Те се провеждат по проект „Образованието – основна част от интеграцията”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.Проектът е изготвен от Сдружение „Разнообразни и равни”.

 

ОУ „Васил Левски” е едно от петте училища в община Ботевград, в коeто той се реализира. През настоящата година проектът ще бъде финализиран, съобщиха от ръководството на учебното заведение. Това бе разяснено днес, когато в училището се проведе втора по ред инициатива „отворени врати” за тази учебна година. Чрез нея представители на неправителствената организация и родители имаха възможност да проследят отблизо как протичат допълнителните занимания по български език и литература в различните класове. 

 

Най-напред вниманието бе насочено към второкласниците. Тяхната задача бе да наблюдават внимателно подготвената от техни съученици драматизация на поучителна случка, а след това да напишат съчинение по нея. 

 

Заниманието на третокласниците премина под формата на кратка викторина от десет въпроса, свързани с живота на делото на Васил Левски. След като бе отговорено вярно на всички въпроси, думата бе дадена само на желаещите ученици да направят устни съчинения по верните отговори. Финалната задача за всички бе да напишат съчинения.  

 

При шестокласниците допълнителният урок по български език и литература също премина като състезание. Учениците бяха разпределени в два отбора, които премериха сили в знанията си за изграждане на образ на литературен герой. И тъй като след броени дни се навършват 145 години от обесването на Васил Левски - патрон на училището, въпросите бяха посветени на неговия литературен образ. 

 

В оспорвана надпревара се впуснаха и седмокласните. Те бяха разделени на два отбора – „Левски” и „Ботев”, който трябваше да отговарят на въпроси, свързани с литературните произведения, които изучават, героите, авторите и жанра на съответната творба. 

 

В рамките на инициативата „отворени врати” се проведе и занимание на групата по традиционни занаяти и изкуства, която е създадена по същия проект. Учениците, включиха в нея, рисуваха на историческа тематика.     

Източник