Прием

Прием на ученици в ОУ "Васил Левски" Гр. Ботевград

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ЗА 2024/25УЧЕБНА ГОДИНА

 


На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1, чл.143, ал.1 и чл.142, ал.2 от ЗПУО във връзка с чл.41, ал.1 и чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на педагогическия съвет – Протокол №7/26.03.2024 г. и съгласувано с  решение на обществения съвет - Протокол №2/27.03.2024г.,ОУ "Васил Левски" Ботевград обявява следния план-прием:


Училищен-план прием за учебната 2021/2022 година, както следва:

 1. Осъществяване на задължително училищно обучение.
  • Прием в І клас
 • Брой паралелки - 3.
 • Брой места – 66.

    Іа клас – 22 ученици;

   Іб клас – 22 ученици

   Ів клас  - 22 ученици

1.2. Прием в V клас

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.

  Vа клас – 24 ученици

  Vб клас – 24 ученици

 1.    Промяна броя на паралелките в останалите класове и/или свободни места в тях:

2.1. ІІ клас:

 • Брой паралелки –1.
 • Брой места – 22.
 • Свободни места – 0.

2.2. ІІІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 11.

2.3. ІV клас:

 • Брой паралелки –1.
 • Брой места – 22.
 • Свободни места – 0.

2.4. V клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 8.

2.4. VІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 9.
 • 5. VІІ клас:
 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 12.  

  3. Класове, за които се предвижда целодневна организация:
  • Начален етап – І, ІІ, ІІІ и ІV клас – Вариант Б (100% обхват).
  • Прогимназиален етап – V,VI и VII клас - Вариант А.

 

        Свали: Заявление за кандидатстване

 

Attachments:
Download this file (заповед план - прием.pdf)заповед план - прием.pdf[ ]1050 kB2024-03-31 15:46
Download this file (Заповед прием.pdf)Заповед прием.pdf[ ]5755 kB2024-03-31 15:48
Download this file (ЗАЯВЛЕНИЕ 1 клас 2024-2025 г.pdf)ЗАЯВЛЕНИЕ 1 клас 2024-2025 г.pdf[ ]278 kB2024-04-09 07:31
Download this file (Правила и график.pdf)Правила и график.pdf[ ]4462 kB2024-03-31 15:48
Download this file (Решение на ОБС.pdf)Решение на ОБС.pdf[ ]5837 kB2024-03-31 15:49

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search