Прием

Прием на ученици в ОУ "Васил Левски" Гр. Ботевград

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ЗА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ЗА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА


На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1, чл.143, ал.1 и чл.142, ал.2 от ЗПУО във връзка с чл.41, ал.1 и чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на педагогическия съвет – Протокол №
7/16.03.2023 г. и съгласувано с  решение на обществения съвет - Протокол №2/27.03.2023г.,


ОУ "Васил Левски" Ботевград обявява следния план-прием:

Училищен-план прием за учебната 2021/2022 година, както следва:

 1. Осъществяване на задължително училищно обучение.
  • Прием в І клас
 • Брой паралелки - 2.
 • Брой места – 44.

 Іа клас – 22 ученици;

   Іб клас – 22 ученици

1.2. Прием в V клас

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.

  Vа клас – 24 ученици

  Vб клас – 24 ученици

      2. Промяна броя на паралелките в останалите класове и/или свободни места в тях:

2.1. ІІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 6.

2.2. ІІІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 16.

2.3. ІV клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 9.

2.4. V клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 14.

2.4. VІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 16.
 • 5. VІІ клас:
 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 10.  

  3. Класове, за които се предвижда целодневна организация:
  • Начален етап – І, ІІ, ІІІ и ІV клас – Вариант Б (100% обхват).
  • Прогимназиален етап – V,VI и VII клас - Вариант А.

Attachments:
Download this file (ЗАЯВЛЕНИЕ 1 клас 2023-2024 г.pdf)ЗАЯВЛЕНИЕ 1 клас 2023-2024 г.pdf[ ]258 kB2023-03-29 10:04
Download this file (Правила и график.pdf)Правила и график.pdf[ ]2213 kB2023-03-29 10:04
Download this file (Училищен план прием 2023_2024.pdf)Училищен план прием 2023_2024.pdf[ ]419 kB2023-03-29 10:04

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 Тел.0723 66821

Search