Прием

Прием на ученици в ОУ "Васил Левски" Гр. Ботевград

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ЗА 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНАНа основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1, чл.143, ал.1 и чл.142, ал.2 от ЗПУО във връзка с чл.41, ал.1 и чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на педагогическия съвет – Протокол №8/22.03.2021 г. и решение на обществения съвет - Протокол №3/19.03.2021г.,


ОУ "Васил Левски" Ботевград обявява следния план-прием:

Училищен-план прием за учебната 2021/2022 година, както следва:

 1. Осъществяване на задължително училищно обучение.
  • Прием в І клас
 • Брой паралелки - 2.
 • Брой места – 44.

 Іа клас – 22 ученици;

   Іб клас – 22 ученици

1.2. Прием в V клас

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.

                         Vа клас – 24 ученици

  Vб клас – 24 ученици

 1. Промяна броя на паралелките в останалите класове и/или свободни места в тях:

2.1. ІІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 10.

2.2. ІІІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 44.
 • Свободни места – 8.

2.3. ІV клас:

 • Брой паралелки – 1.
 • Брой места – 27.
 • Свободни места – 0.

2.4. V клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 14.

2.4. VІ клас:

 • Брой паралелки – 2.
 • Брой места – 48.
 • Свободни места – 8.
 • 5. VІІ клас:
 • Брой паралелки – 3.
 • Брой места – 72.
 • Свободни места – 14.
 1. Класове, за които се предвижда целодневна организация:

 

 

Attachments:
Download this file (план-прием123.pdf)план-прием123.pdf[ ]428 kB2021-04-03 13:22

Контакти

Основно училище „Васил Левски“ - гр.Ботевград ул. „Александър Батенберг“ №14 

Search